SAĞLIK

Sağlık ve Tıp alanında üretim aşamasından hasta tedavisine kadar NextAR ile Artırılmış Gerçeklik (AR - Augmented Reality) Teknolojisi Çözümleri

1611064274087.jfif
1611231535384.jfif
1610713327577.jfif
1608739110442.jfif

Sağlık ve Tıp alanında Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için hayatı kolaylaştırır.

NextAR Artırılmış Gerçeklik çözümleri anksiyeteden kronik hastalara kadar destek sağlar, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesini hızlandıran ürün ve prosedür tanıtımlarını zenginleştirir, üretim hatlarının verimliliğini ve güvenliğini sağlar.


NextAR Artırılmış Gerçeklik çözümleri karmaşık ürünleri görselleştirerek ve görsel uyarıma daha fazla vurgu yaparak kullanıcı eğitimini daha etkili olmasını sağlar. Belirli bir ürünün nasıl alınacağını net bir şekilde gösterirken ürün faydalarını görsel bir şekilde pekiştirme imkanı sunar.
Hem stajyer hem de pratisyen hekimlerin, kendilerini kritik görevlerinden koparmadan eğitim bilgilerine hızla ulaşmalarını sağlar. Uygulayıcıların yeni bir tedaviye en iyi nasıl uygulayacaklarını anlamalarına veya belirli bir prosedürün nasıl yapılması gerektiğini görmelerine yardımcı olur.


Artırılmış Gerçeklik teknolojisi yeni bir ilacın faydalarını veya karmaşık kavramları net bir şekilde gösterir. Bir doktorun masasında bir 3D organı görselleştirmek ve ilgili ilacın etkisini göstermek, düz bir broşür görüntüsünden daha fazla etkiye sahiptir. AR, söz konusu ilacın etkilerini 3D olarak gösterir, tedavinin nasıl çalıştığını öğretir.