EĞİTİM

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik, algılanması karışık soyut kavramları, konuları somutlaştırır, görselleştirilir ve hatta  deneylerin de gerçekleştirilmesi sağlar.

Artırılmış Gerçeklik uygulamaları sınıfları daha etkileşimli hale getirmeye yardımcı olur ve öğrencilerin sadece teori yerine uygulamaya daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Artırılmış Gerçeklik, gerçek dünyaya sanal nesneler eklediğinden, öğrencilerin fiziksel aygıtları kullanarak becerilerini geliştirmelerini sağlar. Dolayısıyla sadece kitap okumak veya ders dinlemek yerine, öğrenciler ve stajyerler aslında kulaklık ve gözlük yardımı ile çalışmaya başlayabilirler. Bu etkileşimi artırır ve öğrenme deneyimini geliştirir.

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik kullanımı öğrencilere dersleri ve çalışma alanları ile ilgili konularında 2B nesneleri 3B olarak görebilme, video ve animasyonlarla detaylı inceleyerek, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunar.

Artırılmış gerçeklik öğrencilerin derse ilgisini, katılımını, motivasyonunu artırır ve öğrenmesini kolaylaştırır. Böylece öğrencilerin öğrenme sürecine destek sağlayarak öğrenmenin etkili ve kalıcı olmasına yardımcı olur.

Eğitsel bir Artırılmış Gerçeklik uygulaması ile,
*Matematik derslerinde daire, üçgen gibi geometrik şekillerin alanlarının öğretilmesi,
*Coğrafya derslerinde Dünya'nın dönüşü, gezegenlerin tanıtımı ve diğer kavramların 3B gösterilmesi,
*Biyoloji derslerinde hücrelerin 3B gösterimi, kimya ve fizik derslerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,
*Yabancı dil derslerinde kelimelerin öğretilmesinde bilişsel öğrenme becerilerinin artırılması gibi daha birçok dalda öğrencilere daha esnek ve ilgi çekici öğrenme ortamları sağlanır.